PERHIMPUNAN BULANAN BULAN OKTOBER DAN MAJLIS UKIRAN BUDI SULAMAN KASIH